V České republice existuje více registrů, do kterých je možné identifikační protředky Vašeho mazlíčka zaevidovat. Seznam níže zahrnuje registry, v nichž momentálně vyhledáváč ověřuje existenci hledaných záznamů. Všechny registry jsou představeny jako rovnocenné, proto je jejich řazení abecední.

Filtrování prostředků koresponduje s funkčností vyhledávače – jednotlivé prostředky zobrazují, v jakých registrech pro ně bylo možné implementovat vyhledávání. Nadpisy a obrázky v jednotlivých kartách slouží jako odkazy na detaily registrů, zatímco odkazy v závorce vedou přímo na weby registrů.