Aplikace byla vytvořena v rámci mé bakalářské práce na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. K řádnému označení domácího mazlíčka nestačí pouze výběr a aplikace zvoleného prostředku, důležitá – a často opomíjená – je i následná registrace identifikačních údajů. Vzhledem k většímu počtu registrů považuji za nutné jejich představení.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • sloučení evidence záznamů o registraci domácích zvířat;
  • rozšíření osvěty o jednotlivých označovacích prostředcích;
  • rozšíření povědomí o tuzemských registrech.

Sjednocené vyhledávání informací probíhá nad veřejně dostupnými databázemi. Aplikace byla implementována pomocí standardních veřejných funkcí, neshromažďuje žádná data ani osobní údaje a zobrazuje vždy aktuální informace.

Kynologie je již několik let mým koníčkem, proto jsem chtěla vytvořit užitečný nástroj, který jsem postrádala. Se vzpomínkou na mé dvě věrné kamarádky – Adélku a Jillinku.

Adelka Jill